مقالات و پایان نامه ها

محصولات ساخته شده از نانو نقره

) محصولات ساخته شده از نانو نقره : 1-       کلوئید 2-       کامپوزیت 3-       محصولات پوششی 4-       منسوجات 5-       پلیمر 6-       جوراب و اسپری 7-       سیستم های تصفیه آب 8-       محلول های کشاورزی 9-       محلول های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع قارچ ها و باکتری های موجود بر روی منسوجات

:  1-3-1 )قارچ كانديدا : قارچ كانديدا  شايع ترين عامل عفونتهاي قارچي است. قارچ كانديدا سبب بروز التهاب در رحم زنان مي شود. زماني كه قارچ كانديدا بيشتر از حد معمول رشد كند سبب ايجاد ادامه مطلب…

By 92, ago