نانو نقره چیست ؟   1-4 )

نانو نقره از هزاران سال قبل به عنوان ماده ضد میکروبی شناخته شده است. در زمان های گذشته نقره را به صورت گرد ریز آسیاب می کردند و در آب می ریختند تا از ایجاد عفونت و سایر بیماری ها جلوگیری نمایند. اما امروزه با استفاده از فناوری نانو و به کمک روش های ویژه و بسیار پیشرفته ، نقره را به ابعاد بسیار ریز ، در حد نانو متر در می آورند. نانو متر یکی از ریز ترین واحد های طول است که بشر امروزه به کمک میکروسکوپ های پیشرفته قادر به اندازه گیری و مشاهده آن است. یک ذره نقره یک نانو متری حدود 80000 برابر کوچکتر از قطر موی انسان است . با ریز شدن مواد ، سطح تماس آنها با محیط و در نتیجه فعالیت آنها افزایش می یابد . به همین علت ، نانو نقره در مقادیر بسیار اندک در حدPPM  فعالیت ضد میکروبی بسیار مناسبی از خود نشان می دهد.به تازگی نشان داده شده است که علاوه بر باکتری ها و قارچ ها ، نانو نقره توانایی از بین بردن ویروس های خطرناکی همچون HIV  ( عامل بیماری ایدز) و هپاتیت B  را دارد.

دانشمندان مكانيسم هاي متفاوتي را براي تبيين اثرگذاري نقره بر ميكروبها يافته اند. به دليل همين تعدد مكانيسم ها است كه ميكروبها نميتوانند نسبت به نقره سازگار شوند و يا مقاومت پيدا كنند.امروزه به مدد فناوري نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو ميسر گشته است  ذرات نانو نقره به ما اين امكان را ميدهند كه با كمترين غلظت خاصيت ضد ميكروبي بسيار قوي را از فلز نقره شاهد باشيم.در ميان مكانيسم هاي متعددي كه از فلز نانو نقره شناخته شده است ، دو مكانيسم بصورت بارز در نظر گرفته مي شود كه به شرح زير است.[5]

1-4-1 )مكانيسم يوني:

در اين مكانيسم ذرات نانو نقره فلزي به مرور زمان يون هاي Ag+ را از خود ساطع ميكنند. اين يونها طي واكنش جانشيني باندهاي  HS را در جداره ميكرو ارگانيسم  به باندهاي AgS تبديل مي كنند كه نتيجه اين واكنش تاتوره شدن و تلف شدن ميكرو ارگانيسم است.

 

1-4-2 ) مكانيسم كاتاليستي:

اين مكانيسم كه بيشتر در مورد كامپوزيتهاي نانونقره – سمي كانداكتورها صدق مي كند ذرات نانو نقره روي پايه هاي نيمه هادي مانند Tio2 يا Sio2  قرار گرفته ميشود در اين حالت پايه هاي نيمه هادي بدون نياز به انرژي نور به دليل كاهش سرعت الكترونها بين لايه ظرفيت و لايه هدايت اتم به حالت پايداري از حضور حفره هاي + و تراكم e(_) ميرسند در اين وضعيت ذره مانند يك پيل الكتروشيميايي عمل ميكند و با اكسيد كردن اتم O2 يونO2 و با هيدروليز H2O ، يون OH+ را توليد ميكنند كه هر دو از بنيانهاي فعال در گروه اكسيژن فعال هستند كه از قوي ترين عاملين ضد ميكروب نيز مي باشند.