:

 1-3-1 )قارچ كانديدا :

قارچ كانديدا  شايع ترين عامل عفونتهاي قارچي است. قارچ كانديدا سبب بروز التهاب در رحم زنان مي شود. زماني كه قارچ كانديدا بيشتر از حد معمول رشد كند سبب ايجاد خارش و بوي نامطبوع ميگردد. عفونت با كانديدا  شامل انواع زير است :

1-  عفونت كانديداي دهاني   2-  عفونت قارچي واژن  3- عفونت قارچي ناخن

 1 -3-2 ) قارچ تريكوفايتون :

قارچ سطحي پوست سر يا كچلي عبارت‌ است‌ از عفونت‌ قارچي‌ پوست‌ سر كه‌ در اثر تهاجم‌ قارچ ها به‌ ساقه‌ مو ايجاد مي شود. انواع كچلي كه ناشي از قارچ ها هستند مانند كچلي سر، ريش، بدن و ناخن به دليل رشد چند نوع قارچ از جمله ميكروسپوروم ، تريكوفيتون، اپيدرموفيتون ايجاد مي شود. روش انتقال اين قارچ ها تماس مستقيم فرد به فرد یا استفاده از وسايل آلوده مشترك مثل شانه، روسري، حوله و دمپائي است. اين مشكل علاوه بر انسان در ميان حيوانات خانگي نيز شايع مي باشد.

 1-3-3 ) قارچ آسپرژیلوس :

آسپرژيلوس قارچ خطرناكي است كه در  بيماران  مبتلا  به  اختلال  ايمني،   بيماران پيوند عضو، بيماران مبتلا به بيماريهاي بدخيم خوني و بيمارانيكه تحت درمان دراز مدت با استروييد(كورتون) قرارگرفته اند باعث مرگ مي شود. اين قارچ  مي تواند به ريه،  سينوس ها و حتي ساير اندامهاي حياتي بدن مانند مغز  حمله كند. عفونتهاي  قارچي آسپرژيلوس براي افراد مسن بويژه  كساني كه دستگاه ايمني  ضعيفي دارند خطرساز است.مكانهاي كه اين نوع قارچ در آنها يافت ميشوند عبارتند از:  بالش  و هوا، زيرزمين ها، گلدان هاي خانگي،  كودهاي  نباتي، رايانه، مواد غذايي يافت مي شود.

آسپرژيلوس از جمله عفونت هاي بيمارستاني است. برخي از انواع قارچ آسپرژيلوس سبب بروز عفونت در انسان ها و حيوانات مي شوند . آسپرژيلوس توليد آفلاتوكسين مي كند كه ماده اي سمي و سرطان زا است . و مي تواند مواد غذايي نظير دانه هاي غلات را آلوده كند.

 1-3-4 ) باکتری سودوموناس آئروژینوزا :

از سیستم ایمنی ناتوان افراد سوء استفاده کرده ودر آنها عفونت و سموم مضر برای بافت‌ها ایجاد می‌کند. سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست، عفونت‌های بافتهای نرم، عفونت‌های استخوان ومفاصل، عفونت‌های معده و روده‌ای و عفونت‌های سیستمیک گوناگون به ویژه در بیماران با سوختگی‌های شدید، بیماران دچار به سرطان و ایدز  می‌شود. اصولا این باکتری یک باکتری شایع بیمارستانی است و از راه میوه‌ها، گیاهان و سبزی‌ها، عیادت کنندگان و بیمارانی که از دیگر بخش‌ها منتقل می‌شوند وارد پیرامون بیمارستان می‌شود..

 1-3-5 ) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس:

این باکتری در پوست بدن دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین باکتری‌های آلوده کننده مواد غذایی می‌باشد. این باکتری از طریق انسان (دست آلوده در تماس با ماده غذائی) و حیوانات خونگرم (خصوصا دام) به ماده غذائی منتقل شده و در فرد ایجاد مسمومیت گذرا همراه با اسهال و استفراغ می نماید.

 1-3-6 ) باکتری Escherichia coli:

اغلب گونه‌های E.Coli بی ‌ضرر هستند، اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسان‌ها می‌شوند. اسهال ناشي از اين ميكروارگانيسم احتمالا يكي از شايعترين بیماریها در كودكان است